Základy filmu

Anotace:
Jaký je rozdíl mezi filmem a divadlem?
Jedno vidíme v kině nebo v televizi a druhé na jevišti v divadle.
Vážně tomu tak je? Je to jen toto?
Určitě.

Takto se mohou bavit lidé, kteří nevnímají filmový svět odděleně od divadelního. V rámci dílny se s účastníky podíváme do zákulisí filmového průmyslu. Zjistíme, jak takový film vlastně vznikne, jaké funkce ve filmu jsou a pokusíme se v rámci dílny vytvořit krátký spot, na kterém se naučíme, jak pracovat s filmem, jak ho vnímat. Všem zájemcům doporučuji si dílnu zaměřit. Můžeme se více věnovat tvorbě, tedy scenáristice, dramaturgii a pak dost důležité režii. Nebo se můžeme věnovat jen herectví.

V čem je jiné, jaké to je hrát a rozdíl mezi základním herectví na divadle a filmovým. (zde předpokládám, že účastníci mají alespoň základní zkušenosti s herectvím)

A nebo stylizovat dílnu spíše do produkčního týmu – tedy si vyzkoušet jaké to je být kameramanem, co vše stojí za tím natočit krátký film a spíše se zabývat obrazem, zvukem a technickým natočením.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  2*8 hodin
 • Cena: 2*400 Kč/osoba (studenti 2*200 Kč) NEBO dle náročnosti díly.
 • Kapacita: Min. 6 / max. 12 (pro více lidi pouze za domluvy)

Herecko-pohybová dílna

Anotace:
Hni se! Postav se! Nemluv a jen se hýbej! 
Proč?
Protože i tvůj pohyb a přítomnost na jevišti hraje!
Co? Bez mimiky? Beze slov? Bez gest?

Ano. Dílna účastníkovi individuálně rozvíjí pohybový rejstřík a snaží se pracovat s jeho silnými pohybovými dovednostmi. Zábavná skupinová kooperace pomůže účastníkům se více uvolnit a začít si uvědomovat, že na jevišti může herec skrze pohyb rozehrát situace a scénky. Dílna se snaží účastníkům blíže představit pohybové či výrazové divadlo, které právě s principy pohybu pracuje a hraje. Dílna je rozdělena na 2 navazující části. V první části se účastníci seznamují s tím, co dokáže jejich tělo, jak s tělem pohybovat a jak kooperovat s pohyby ostatních. Ve druhé části se pak zaměříme na základy výrazového divadla, práci s minimalismem a maximalismem a v poslední řadě aplikování a použití těla a pohybu jako hereckého nástroje.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  2*8 hodin
 • Cena: 2*350 Kč/osoba (studenti 2*200 Kč)
 • Cena pro organizaci, či skupinu (max 12 lidí): 4. 000 Kč
 • Kapacita: Min. 6 / max. 12 (pro více lidi pouze za domluvy)

Základy improvizace

Anotace:
Nebát se mluvit, nebát se jednat na veřejnosti. Velké množství cvičení a her probíhá ve skupinách. Nemusíte se tedy bát, že na to budete sami. Každý účastník dílny  poznává nejen techniky improvizace, ale dokonce i sám sebe. Každý v sobě má hrdinu, a proto se budeme učit vyprávět si fantastické příběhy a spojovat různorodé věci. Utišíme našeho našeptávače a rozjedeme kreativní myšlení. Kooperace ve skupině, rozvíjení kreativity, práce s chybou, skupinové kooperace, komunikace, schopnost prosadit svůj názor a pohotovější reakce. Cílem kurzu je poznat líp sám sebe skrze improvizační techniky. Improvizovat znamená naplno vnímat okamžik, který právě prožíváme. Proto se snažím pracovat s pozorností a koncentrací teď a tady. Improvizace není o tom být nejlepší a mít ten nejoriginálnější a nejvtipnější nápad. Každý nápad může být dokonalý. Jde jen o to, umět ho přijmout, podat a uchopit.

Pokud tě dílna zajímá, neboj se mi napsat a dílnu si objednat. Seber své sebevědomí a prostě přijď.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  6 hodin
 • Cena: 500 Kč/osoba (studenti 300 Kč)
 • Cena pro organizaci, či skupinu (max. 14 lidí): 6. 700 Kč
 • Kapacita: Min. 8 / max. 14 (pro více lidi pouze za domluvy)

Maska tvého života

Anotace:
Tato dílna je zaměřena na základní hereckou stylizaci skrze pohyb. Účastníci si prohloubí pohybový rejstřík. Účastníci budou seznámeni se základy divadla a teatrálnosti – pravidla a principy na jevišti. Ve druhé polovině bude dílna zaměřena na mimickou složku divadelního umění, účastníci se seznámí se základní prací s maskou, mimikou a naučí se či prohloubí znalosti a techniky z italského divadla Commedia´dell arte.

Hlavní cíl je seznámit účastníky se základy práce s mimikou, fixací role a s tím související tvorbu mimické masky. Dále ukázat a seznámit účastníka s principy a pravidly na jevišti a rozšířit jim herecký pohybový rejstřík na základě jejich individuálních tanečních zkušeností.

Vedlejší cíl je pak účastníky seznámit se základy commedia´dell arte – s technikami, postupy a postavami, které jsou typické svými archetypy v postavách.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  2 * po 4 hodinách (lze rozdělit do dvou dnu)
 • Cena: 450 Kč/osoba (studenti 250 Kč)
 • Kapacita: Min. 6 / max. 10 (pro více lidi pouze za domluvy)

Mluvit či nemluvit?

Anotace:
Při práci s tímto materiálem je důležité si uvědomit, že lektor postavil dílnu cíleně. Dílna má za úkol jakémukoli účastníkovi (ať je to amatérský herec či úředník) ukázat správnou cestu k mluvení, dýchání a práci s hlasem. Proto je potřeba na toto brát zřetel a především si uvědomit, že při práci s hlasem bychom měli dbát na individualitu člověka, protože každý potřebuje jiný čas – někomu to jde rychleji, někomu pomaleji. Hlavní je, aby si účastník uvědomil, že s hlasem musí pracovat dál i po odchodu z dílny.
Najdete zde i kapitoly, ve kterých je vždy teoretická část, na kterou zpravidla navazuje část praktická.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  8 hodin
 • Cena: 350 Kč/osoba (studenti 150 Kč)
 • Kapacita: Min. 6 / max. 10 (pro více lidi pouze za domluvy)

Mluvit či nemluvit?

Anotace:
Dílna má za úkol jakémukoli účastníkovi (ať je to amatérský herec či úředník) ukázat správnou cestu k mluvení, dýchání a práci s hlasem. Proto je potřeba na toto brát zřetel a především si uvědomit, že při práci s hlasem bychom měli dbát na individualitu člověka, protože každý potřebuje jiný čas – někomu to jde rychleji, někomu pomaleji. Hlavní je, aby si účastník uvědomil, že s hlasem musí pracovat dál i po odchodu z dílny.
Najdete zde i kapitoly, ve kterých je vždy teoretická část, na kterou zpravidla navazuje část praktická.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Délka dílny:  8 hodin
 • Cena: 350 Kč/osoba (studenti 150 Kč)
 • Kapacita: Min. 6 / max. 10 (pro více lidi pouze za domluvy)

Příprava na studium středních a vysokých uměleckých škol

Anotace:
Výuka se zaměřuje na prohloubení mluvních i pohybových dovedností, rozvíjení  samostatných a osobitých způsobů vyjadřování. Pracujeme s pocity a emocemi, možnostmi jejich kreativního sdělení i scénické interpretace. Obsahem těchto hodin je také práce na dramatickém monologu, dialogu, poezii a próze.

NENÍ K DISPOZICI

Základní informace:

 • Čas je velmi individuální
 • Cena: 200 – 250kč/h (pro studenty s finančními problémy možnost dohody)

Dílna na míru

Napište mi co očekáváte, co byste chtěli a já pro vás vytvořím dílnu přímo pro vaší skupinu.

Základní informace:

 • Délka dílny: dle domluvy
 • Cena: dle domluvy (v potaz beru náročnost dílny, počet lidí a čas)