Při studiu na střední škole jsem objevil svou další vlastnost, vidět v ostatních to, v čem vynikají. A tím začala i moje první praxe. Vedl jsem totiž skupinu dětí. ​Další zkušenosti a dovednosti jsem sbíral na ZUŠ v Náchodě.

Kolem 15 let jsem se začal věnovat psychologii a o pár let později i pedagogice. Zjistil jsem, že dokážu lidem nejen otevřít oči, najít jejich talent a dále ho kultivovat, ale i rozšiřovat jedince jako člověka a ukázat mu to, co si přeje se učit.

__________________________________________

Přínosné pedagogické a divadelní zkušenosti jsem nasbíral na povinné školní praxi na JAMU. Kde jsem jako lektor vedl děti ze základní školy. ​ Při škole jsem vedl i dva divadelní kroužky kam mi docházeli děti ze základní školy.

Během studia na JAMU jsem si nejen zlepšil své herecké dovednosti, ale začal jsem se také soustředit na režii a autorskou tvorbu.

Nasbíral jsem zkušenosti převážně z různých workshopů, cvičení, knih, či teorií, ale největší zkušenosti mi přinesla a stále přináší praxe.

Pokud máte zájem o můj profesní životopis, rád Vám ho zašlu osobně.

louskáček
louskáček
louskáček

__________________________________________

#KyberLIFE - JAMU

Obrovské množství zkušeností získávám samotnou realizací dílen, které nabízím pro děti, dospívající i dospělé. ​ Pokud vás osobně vzdělávací a divadelní dílny více zajímají, klikněte zde.

Nyní nabízím vzdělávací dílny pro všechny, kteří o ně mají zájem.

V roce 2015 jsem začal psát i nově vznikající formu zážitkového divadla LARP. Nyní jich mám napsaných již 5 a všechny se hrají. Larp je nová forma zážitkové hry, která diváky zavede do tématu. Diváci hrají – improvizují, ale přitom se drží příběhu a díky tomu postupují hrou. Sami sobě vytvářejí hru a zážitek.

V poslední době jsem začal vytvářet i preventivní a vzdělávací projekty, které mají podpořit mladé dospívající děti a informovat je o nebezpečí tématu. První z projektů je ochrana proti kyberšikaně a další je vzdělání ve finanční gramotnosti.

__________________________________________

Každoroční lektorování na divadelních táborech mi divadelní i pedagogické kompetence velmi prohlubuje.

Na tábory jezdím jako lektor již více jak 5 let. Pokud máte zájem o mě jako lektora na divadelním táboře neváhejte se mi ozvat.

tabor
tabor
tabor
tabor
tabor
tabor
tabor
tabor

__________________________________________

tabor

Mám velmi rád interaktivní vzdělávací aktivity, které vychází z potřeb účastníků.
K smrti mě nudí dlouhé prezentace, proto je nečekejte ani ode mě. Řídím se heslem: „Činem se člověk učí rychleji, než slovem“

Další důležité motto pro mě je „Právě tady a teď“, protože i když si myslíme, že minulost a budoucnost jsou důležité, tak nejdůležitější je teď a tady,
v přítomnosti totiž žijeme a učíme se.

Nyní se zabývám filmovou režií celovečerních filmů. Zkušenosti jsem začal sbírat již na JAMU, když jsem společně s kamarády založil neprofesionální studio DDS. S nejedním filmem jsme se umístili v soutěžích na prvních příčkách. Značnou zkušenost s organizací filmu jsem nasbíral na projektu mladých studentů – film, který šel do kin v roce 2019 „V zajetí sítě“.

Nyní se učím na nově vznikajícím projektu jako asistent režie a v létě 2020 se budu podílet jako druhý režisér na nově vznikající pohádce.